كلبه دخی ها سلام بچه ها به وبلاگم خوش اومدین كپی برا همه آزاده ولی یه شرط داره شرطشم اینه ك با ذكر منبع باشه :) http://dokhmaljooon.mihanblog.com 2018-11-19T01:09:14+01:00 text/html 2018-08-04T15:21:52+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم ♫مـــــــــــــــــــــــوزیــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــه ♫ http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/123 <font face="Mihan-Iransans" size="6"><span style="line-height: 26px; text-align: center;"><font color="#cc33cc">♫♫</font></span><font color="#cc0000"><span style="line-height: 26px; text-align: center;">♫</span><span style="line-height: 26px; text-align: center;">♫♫</span></font><font color="#9999ff"><span style="line-height: 26px; text-align: center;">♫</span><span style="line-height: 26px; text-align: center;">♫♫</span></font><span style="line-height: 26px; text-align: center;">♫</span><span style="line-height: 26px; text-align: center;">♫♫</span><font color="#000066"><span style="line-height: 26px; text-align: center;">♫</span><span style="line-height: 26px; text-align: center;">♫♫</span></font><font color="#33cc00"><span style="line-height: 26px; text-align: center;">♫</span><span style="line-height: 26px; text-align: center;">♫♫</span></font><font color="#ff6600"><span style="line-height: 26px; text-align: center;">♫</span><span style="line-height: 26px; text-align: center;">♫♫</span><span style="line-height: 26px; text-align: center;">♫</span></font><span style="color: rgb(59, 59, 59); line-height: 26px; text-align: center;"><br></span></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="6"><img class="irc_mi" src="http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/10531511938527115903.jpg" alt="Related image" width="396" height="396" style="margin-top: 0px;"></font></div><div><span style="color: rgb(59, 59, 59); line-height: 26px; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="6"><br></font></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: xx-large; line-height: 26px; text-align: center;"><font color="#cc33cc">♫♫</font></span><font color="#cc0000" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: xx-large;"><span style="line-height: 26px; text-align: center;">♫</span><span style="line-height: 26px; text-align: center;">♫♫</span></font><font color="#9999ff" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: xx-large;"><span style="line-height: 26px; text-align: center;">♫</span><span style="line-height: 26px; text-align: center;">♫♫</span></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: xx-large; line-height: 26px; text-align: center;">♫</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: xx-large; line-height: 26px; text-align: center;">♫♫</span><font color="#000066" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: xx-large;"><span style="line-height: 26px; text-align: center;">♫</span><span style="line-height: 26px; text-align: center;">♫♫</span></font><font color="#33cc00" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: xx-large;"><span style="line-height: 26px; text-align: center;">♫</span><span style="line-height: 26px; text-align: center;">♫♫</span></font><font color="#ff6600" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: xx-large;"><span style="line-height: 26px; text-align: center;">♫</span><span style="line-height: 26px; text-align: center;">♫♫</span><span style="line-height: 26px; text-align: center;">♫</span></font></div><div><font color="#ff6600" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: xx-large;"><span style="line-height: 26px; text-align: center;"><br></span></font></div><div><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1884440/fxtg.jpg"></div><div><br></div> text/html 2018-08-04T06:17:28+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم یهویــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/122 <div><img class="irc_mi" src="https://static.cdn.asset.aparat.com/lp/5953854-5576-l.jpg" width="396" height="396" style="margin-top: 0px;" alt="Image result for ‫شكلك ها‬‎"></div> text/html 2018-08-04T05:27:30+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم اقا یعنی چییییییییییییییییییی http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/121 <font face="Mihan-Iransans" size="3">آقا من با همتون قهرمممممممممممم</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;نظر نمیدین:(</font></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"></div><div><img class="irc_mut" width="420" height="315" style="margin-top: 41px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQBeGNplQx7qTVeK92uiD3EI5VIshVaL0l2Pe5ZxBneXx_oNryD" alt="Related image"></div><div><br></div><div><img class="irc_mi" src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61HtG-hHprL._SX466_.jpg" width="452" height="396" style="margin-top: 0px;" alt="Related image"></div><div>&nbsp;<font face="Mihan-Iransans" size="3"> &nbsp;ولی از اونجایی ك من &nbsp; &nbsp; مـــــــــــــــــــهـر بـــــــــــــــــونــــــــــــــــــم میبخشمتون و بهتون یه هـــــــــــــــدیه خوجگل میدم&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></div><div><img class="irc_mi" src="http://www.animatedimages.org/data/media/140/animated-love-image-0077.gif" width="240" height="320" style="margin-top: 38px;" alt="Image result for ‫شكلك ها‬‎"></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">تــــــــــــــــــقـــــــــــدیــــــــــم با عـــــــــشـق ب همه شما&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></div> text/html 2018-08-03T10:40:03+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم عكس پروفایل http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/120 <font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3333ff">خب جیگرا براتون چند تا عكس پروفایل دخترونه اوردم امیددددددددددددددوارم خوشتون بیاد</font><div><img class="aligncenter wp-image-1337 size-full" title="عکس پروفایل دخترونه عینکی ، عکس پروفایل دخترونه ناز" src="http://parsino.com/wp-content/uploads/2017/08/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%81%D9%86-14.jpg" alt="عکس پروفایل دخترانه شیک , عکس پروفایل دخترونه خاص , عکس پروفایل دخترونه خفن" width="450" height="450" srcset="http://parsino.com/wp-content/uploads/2017/08/عکس-پروفایل-دخترونه-شیک-خفن-14.jpg 450w, http://parsino.com/wp-content/uploads/2017/08/عکس-پروفایل-دخترونه-شیک-خفن-14-150x150.jpg 150w, http://parsino.com/wp-content/uploads/2017/08/عکس-پروفایل-دخترونه-شیک-خفن-14-300x300.jpg 300w, http://parsino.com/wp-content/uploads/2017/08/عکس-پروفایل-دخترونه-شیک-خفن-14-70x70.jpg 70w, http://parsino.com/wp-content/uploads/2017/08/عکس-پروفایل-دخترونه-شیک-خفن-14-200x200.jpg 200w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px"></div><div><br></div><div><img alt="عکس نوشته های دخترانه" title=" عکس جالب" src="https://cdn33.akairan.com/files/images/20175/20175618581319642a.jpg"></div><div><br></div><div><img alt="عکس نوشته های دخترانه" title=" عکس جالب" src="https://cdn33.akairan.com/files/images/20175/20175618581319754a.jpg"></div><div><br></div><div><img alt="عکس نوشته های دخترانه" title=" عکس جالب" src="https://cdn33.akairan.com/files/images/20175/20175618581319206a.jpg"></div><div><br></div><div><img class="irc_mi" src="http://parsino.com/wp-content/uploads/2017/08/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%81%D9%86-11.jpg" alt="Image result for ‫عکس های دخترونه شیک‬‎" width="396" height="396" style="margin-top: 0px;"></div><div><br></div><div><img class="irc_mut" width="320" height="320" style="margin-top: 38px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSOkfDS9SI7QGAKG1-f7PAeRTODW8ISPS1rPwjgHWqSyEOQRhnY" alt="Related image"></div><div><br></div><div><img class="aligncenter wp-image-1331 size-full" title="عکس امو دخترونه" src="http://parsino.com/wp-content/uploads/2017/08/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%81%D9%86-8.jpg" alt="عکس پروفایل , عکس پروفایل دخترونه , عکس پروفایل دخترونه شیک" width="450" height="536" srcset="http://parsino.com/wp-content/uploads/2017/08/عکس-پروفایل-دخترونه-شیک-خفن-8.jpg 450w, http://parsino.com/wp-content/uploads/2017/08/عکس-پروفایل-دخترونه-شیک-خفن-8-252x300.jpg 252w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px"></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#333399">اگه این پست 3 LikE بخوره من بازم بیشتر از این &nbsp;عكسا میزارم</font></div><div><img class="rg_ic rg_i" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdfbYmWeys-DMS3BkugRx8t2YU75QKnspBkPZpMcLid7yW9Qayug" jsaction="load:str.tbn" alt="Image result for ‫اموجی لایك‬‎" style="width: 254px; height: 169px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: -4px;"></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#cc33cc">«مـــــــــــــــــنتـــــــظـــــر LikE هاتــــــــون هـــســــتـــم»</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;&nbsp;</font></div> text/html 2018-08-03T10:26:56+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم جیگریییییییییییییییییی http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/119 <font face="Mihan-Iransans" size="3">خب خب خب من اومدم با كلییی &nbsp;پستایه باحال و جیگرررررررر</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">امیدوارم منو ببخشید واس اینكه این مدت نبودم ولی از همتون ممنونم ك به وبم سر میزدید و نظرم نمیدادید:)&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div><div><font color="#330099" face="Mihan-Iransans" size="3">خب حالا بریممممم سراغ پستا</font></div><div><font color="#330099" face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font color="#330099" face="Mihan-Iransans" size="3">اینم یه پست باحال و ناز مامانیییییییییییی</font></div><div><img class="irc_mi" src="https://cdn33.akairan.com/files/images/20175/201756185813193611a.jpg" alt="Related image" width="396" height="396" style="margin-top: 0px;"></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">ا</font><font color="#6600cc" size="3" face="Mihan-Iransans">ی</font><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3"> جونممممممممم&nbsp;</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">چه نازهههههههه</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;گوگولیییییییی</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">هركی بگه زشته 100% حسوده</font></div><div><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="3">خخخخخ</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></div> text/html 2018-04-23T10:49:20+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم Sorry:D http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/118 <div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1884440/534544.jpg" style="color: rgb(204, 51, 204);"></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Iransans" size="4">من واقعا واقعا از همتون &nbsp;عذر میـــــــــــــــــــــــخوام</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Iransans" size="4">ببخشید كه سر نزدم و پست نزاشتم</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Iransans" size="4">در ضمن شمام یه نظری چیزی بدید &nbsp;بد نیستاااااا &nbsp;هی میای نیگاه میكنی میری والاااااا</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Iransans" size="4">خب بیخی اینا فصل امتحاااااااااااااااناااااااااااااااااااات نزدیكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه&nbsp;</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Iransans" size="4">ترم دووووووووووووووووووو دارهــــــــــــــــــــــــــــــه میااااااااااااااااااااااااد</font></div><div><font color="#cc33cc" face="Mihan-Iransans" size="4">بدبخت شدیــــــــــــــــــــــــــــــــــم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/26.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/26.gif"></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">كسایی كه نیاز به قهوه دارن جهت &nbsp;درس خوندن زیاد و بیدار موندن بفرما اینم قهوه</font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-Iransans">=&gt;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/57.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/57.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/57.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/57.gif"></font></div><div><br></div> text/html 2018-03-23T11:40:55+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم سال نو http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/117 <font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc">سلاممممممممممممممممممممم</font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc">سلاممممممممممممممم</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc">صد تا سلامممممممممممم</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc">سال 1396 تموم شدددددددددددددددددددد</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc">سال 1397 شروع شد</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc">سال &nbsp;نو شمااااااااااااااا مباركككككككككككككككككككككككككككككككككككك</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc"><img class="irc_mi" src="http://setare.com/files/fa/news/1395/12/24/67790_254.jpg" alt="Related image" width="396" height="396" style="margin-top: 0px;"></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc">تقدیم به همه ی شماااااااااااااااااا</font></div> text/html 2018-02-27T15:35:05+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم چه ناز و گوگولیهههه http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/116 <div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc">سلام سلام صد تا سلام</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc">خوبیننننننننن خوشینننننننننننن</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc">منم خوبم</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc">خیلی حالم خوبه و از اینكه میاین اینجا فقط میبینین و نظر نمیدینم راضیم</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc">آخه چی میشه یه كوچولو نظر بدین</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc">یه كوچولوووووووووووو</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc">نیم ثانیه هم وقتتو نمیگیره</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc"><br></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1884440/000000000.jpg"> </font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc">این بالا رو نیگاه كن</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc">چه نازههههههههههه</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc33cc">اون وسطیه &nbsp;خیلی نازه خیلیی خوجملههههههههههههههه گوگولیییییییییییی</font></div> text/html 2018-02-21T19:56:20+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم نویسندههههههههههههه http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/114 <font size="3" face="Mihan-Iransans">خانوماااااااااا<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">آقایوووووووووون<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">پسرااااااااااااا<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/72.gif"></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="3">دخترااااااااااااااااااااااا</font><font size="7"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/74.gif"></font></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">ببینید من یه نویسنده میخوام نمیتونم تنهایی اینجا باشم</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">هر كی نوسنده میخواد بشه با كمال میل میپذیرم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-02-21T15:53:21+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم كیك http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/112 <font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">اینم كیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك &nbsp;تفلدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه</font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">حالا &nbsp;به افتخار تفلدم</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">&nbsp;یه صلوات بفرستید<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">خب فاطمیه هستشااااااااااا</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">به خانم فاطمه زهرا(س) یه احترامی هم بزارید</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">خب اینم كیك</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1884440/9.jpg"></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">خواهشا یه كیك دست نزنید!!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/45.gif"></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">اول كادو بعد كیك</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">زووووووووووووووووووود كادو رو بدید به من</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">خب اونایی كه كادو دادن بفرما كیك<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">نوش جانتون</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">ممنونم از اونایی كه بهم تولدمو تبریك گفتن</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">با تشكر&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#6600cc">خوش باشید</font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-02-21T11:56:22+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم تفلدمهههههههههههههههه http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/110 <font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">تولد</font><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">تولد&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">تولدت مبارك</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">مبارك</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">مبارك</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">تولدت مبارك</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">بیا شعمارو فوت كنننننننن</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">تا 100 سال زند باشی</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">تولدههههههههههههههههه منههههههههههههههههههههههه</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">قربونتون</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">حالا كادو هام كو؟؟؟؟؟؟؟؟</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/45.gif">من كادو موخوام<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/45.gif"></font></div> text/html 2018-02-15T07:41:24+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم عكس http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/109 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3">بگیدددددددددددددد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">سیبببببببببببببببببببببب</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">و چیك</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">خوب یه عكس خوجمل گرفتم ازتون واس عید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/629/1884440//10.jpg"></font> text/html 2018-02-04T18:24:06+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم فورییییییییییییییییییییییییی http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/107 <font face="Mihan-Iransans" size="3">وجدانا فقط 2 دقیقه وقت بزار اینو بخون</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">میدونم كه مطالبم فقط نیگاه میكنیو میری &nbsp;ولی این ارزش خوندنو داره</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">باعث از بین رفتن فساد تو جامعمون میشه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">بخون!</font></div><div><img width="387" height="689" class="shrinkToFit" alt="http://s6.picofile.com/file/8174956084/IMG_20150305_WA0024_1425507623075.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8174956084/IMG_20150305_WA0024_1425507623075.jpg"></div> text/html 2018-02-02T11:23:10+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم بخونننننننننننننننننننننننننننننننن و بچاااااااااااااااپ http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/106 <font face="Mihan-Iransans" size="3">سلام خوبین</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">تازه اینو گرفتم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;">گفته بفرستم , منم فرستادم : تو رو به امام زمان قسم می دم این پیام رو بخون.دختری از خوزستانم که</span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></font></div><div><span style="line-height: 18px; text-align: justify; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;پزشکان از علاجم نا امید شدند.شبی خواب حضرت زینب (س)را دیدم در گلوم اب ریخت شفا پیدا کردم&nbsp;</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;">ازم خواست اینو به بیست نفر بگم. این پیام به دست کارمندی افتاد اتقاد نداشت کارشو از دست </span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;">داد.مرد دیگری اعتقاد داشت 20 میلیون به دست اورد. به دست کس دیگری رسید عمل نکرد پسرشو&nbsp;</span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;">را از دست داد.اگه به حضرت زینب اعتقاد داری این پیامو واسه 20 نفر بفرست............ 20 روز دیگه&nbsp;</span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;">منتظر یک معجزه باش</span><br style="line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;">برا من نیست ولی فرستادم</span><br style="line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 18px; text-align: justify;">صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان&nbsp;</span></font></div><div><br></div> text/html 2018-01-26T08:33:16+01:00 dokhmaljooon.mihanblog.com مریم نظر بدینننن http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/103 <font face="Mihan-Iransans" size="4">آقا نمیشه كه</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">من هر روز دارم &nbsp; مطلب میذارم شمام &nbsp;فقط بیا نیگاه میكنی و میری</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">باو میدونی چقدرررررررررررررررررررررررررررررر سختههههههه از درسات بزنی بیای اینجا &nbsp;(نه اینكه من از &nbsp;خدا خواستمه خخخ)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">به هر حالللل یا نظر میدییییییننننننننننن&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">یااا</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">برو پایین</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">برووو</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">برو دیگه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">كنجكاو شدی الان؟؟&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">یا &nbsp;تا 3 میشمارم نظر بدین خخخخخخخخخخ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></div>