كلبه دخی ها سلام بچه ها به وبلاگم خوش اومدین كپی برا همه آزاده ولی یه شرط داره شرطشم اینه كه نظر بدین خخخخ tag:http://dokhmaljooon.mihanblog.com 2018-02-19T16:06:49+01:00 mihanblog.com عكس 2018-02-15T04:11:24+01:00 2018-02-15T04:11:24+01:00 tag:http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/109 مریم بگیددددددددددددددسیببببببببببببببببببببببو چیكخوب یه عكس خوجمل گرفتم ازتون واس عید بگیدددددددددددددد

سیبببببببببببببببببببببب


و چیك

خوب یه عكس خوجمل گرفتم ازتون واس عید
]]>
فورییییییییییییییییییییییییی 2018-02-04T14:54:06+01:00 2018-02-04T14:54:06+01:00 tag:http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/107 مریم وجدانا فقط 2 دقیقه وقت بزار اینو بخونمیدونم كه مطالبم فقط نیگاه میكنیو میری  ولی این ارزش خوندنو دارهباعث از بین رفتن فساد تو جامعمون میشهبخون! وجدانا فقط 2 دقیقه وقت بزار اینو بخون

میدونم كه مطالبم فقط نیگاه میكنیو میری  ولی این ارزش خوندنو داره
باعث از بین رفتن فساد تو جامعمون میشه

بخون!
http://s6.picofile.com/file/8174956084/IMG_20150305_WA0024_1425507623075.jpg
]]>
بخونننننننننننننننننننننننننننننننن و بچاااااااااااااااپ 2018-02-02T07:53:10+01:00 2018-02-02T07:53:10+01:00 tag:http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/106 مریم سلام خوبینتازه اینو گرفتمگفته بفرستم , منم فرستادم : تو رو به امام زمان قسم می دم این پیام رو بخون.دختری از خوزستانم که پزشکان از علاجم نا امید شدند.شبی خواب حضرت زینب (س)را دیدم در گلوم اب ریخت شفا پیدا کردم ازم خواست اینو به بیست نفر بگم. این پیام به دست کارمندی افتاد اتقاد نداشت کارشو از دست داد.مرد دیگری اعتقاد داشت 20 میلیون به دست اورد. به دست کس دیگری رسید عمل نکرد پسرشو را از دست داد.اگه به حضرت زینب اعتقاد داری این پیامو واسه 20 نفر بفرست............ 20 روز دیگه من سلام خوبین

تازه اینو گرفتم

گفته بفرستم , منم فرستادم : تو رو به امام زمان قسم می دم این پیام رو بخون.دختری از خوزستانم که

 پزشکان از علاجم نا امید شدند.شبی خواب حضرت زینب (س)را دیدم در گلوم اب ریخت شفا پیدا کردم 

ازم خواست اینو به بیست نفر بگم. این پیام به دست کارمندی افتاد اتقاد نداشت کارشو از دست

داد.مرد دیگری اعتقاد داشت 20 میلیون به دست اورد. به دست کس دیگری رسید عمل نکرد پسرشو 

را از دست داد.اگه به حضرت زینب اعتقاد داری این پیامو واسه 20 نفر بفرست............ 20 روز دیگه 

منتظر یک معجزه باش

برا من نیست ولی فرستادم

صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان 

]]>
نظر بدینننن 2018-01-26T05:03:16+01:00 2018-01-26T05:03:16+01:00 tag:http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/103 مریم آقا نمیشه كهمن هر روز دارم   مطلب میذارم شمام  فقط بیا نیگاه میكنی و میریباو میدونی چقدرررررررررررررررررررررررررررررر سختههههههه از درسات بزنی بیای اینجا  (نه اینكه من از  خدا خواستمه خخخ)به هر حالللل یا نظر میدییییییننننننننننن یااابرو پایینبروووبرو دیگهكنجكاو شدی الان؟؟ یا  تا 3 میشمارم نظر بدین خخخخخخخخخخ آقا نمیشه كهمن هر روز دارم   مطلب میذارم شمام  فقط بیا نیگاه میكنی و میریباو میدونی چقدرررررررررررررررررررررررررررررر سختههههههه از درسات بزنی بیای اینجا  (نه اینكه من از  خدا خواستمه خخخ)به هر حالللل یا نظر میدییییییننننننننننن 


یااا
برو پایین


برووو

برو دیگه

كنجكاو شدی الان؟؟ 


یا  تا 3 میشمارم نظر بدین خخخخخخخخخخ
]]>
بخون عمل كن 2018-01-26T04:26:34+01:00 2018-01-26T04:26:34+01:00 tag:http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/102 مریم ]]> بدوییید بیایییید ببینیییییییددددددددد 2018-01-24T08:47:00+01:00 2018-01-24T08:47:00+01:00 tag:http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/100 مریم بخدا لایك ندید باهاتون قهر میكنم نظرم بدیدخب میریم سر  عكسایه خوجمل امروزخب تموم شد اگه خوشتون اومد نظر بدیدتازههههههههههه اگه خواستین  از اینا استفاده كنید  باس به من بگید و  لینك آدرس وبلاگمو بزنید تو سایت خواهشا و تازه اسم سایتم بگید تا  تو لینكش كنم  بخدا لایك ندید 

باهاتون قهر میكنم
 نظرم بدید


خب میریم سر  عكسایه خوجمل امروز
خب تموم شد 

اگه خوشتون اومد نظر بدید

تازههههههههههه اگه خواستین  از اینا استفاده كنید  باس به من بگید و  لینك آدرس وبلاگمو بزنید تو سایت خواهشا 
و تازه اسم سایتم بگید تا  تو لینكش كنم 
]]>
ببخشید 2018-01-23T12:23:46+01:00 2018-01-23T12:23:46+01:00 tag:http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/99 مریم سلامممم عزیزانشرمنده نبودم یه سری مشكلات درسی و غیره داشتممتاسفم :((((((معذرت میخوام:((((( ولی از الان به بعد من هستم و شمااا و پستای دخملونه مننننننننن:))))خخخخخ سلامممم عزیزان


شرمنده نبودم یه سری مشكلات درسی و غیره داشتم

متاسفم :((((((


معذرت میخوام:(((((

 ولی از الان به بعد من هستم و شمااا و پستای دخملونه مننننننننن
:))))
خخخخخ

]]>
محرم 2016-10-20T03:37:25+01:00 2016-10-20T03:37:25+01:00 tag:http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/98 مریم محرم را به همگی تسلیت میگویم محرم را به همگی تسلیت میگویم]]> واقعیت مهممممم!!!! 2016-09-11T13:08:19+01:00 2016-09-11T13:08:19+01:00 tag:http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/97 مریم ]]> رباااااااااااااا 2016-09-11T13:06:16+01:00 2016-09-11T13:06:16+01:00 tag:http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/96 مریم در قراردادهای اقتصادی حتما با متخصصین دینی مشورت کنید. کپی برداری آزاد است.

در قراردادهای اقتصادی حتما با متخصصین دینی مشورت کنید. کپی


 برداری آزاد است.


]]>
(-: (-: 2016-09-11T13:02:26+01:00 2016-09-11T13:02:26+01:00 tag:http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/95 مریم


http://hw11.asset.lenzor.com/lp/9575420-4306-l.jpg
]]>
معنیشو میدونی؟؟؟ بگو!!!!! 2016-08-16T04:54:19+01:00 2016-08-16T04:54:19+01:00 tag:http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/94 مریم سلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومخوبیییییییییییییییییییییییییییناز نظراتتون ممنونممممممممممممراستی  كیا معنی كوفت رو میدونن؟ من میدونم ولی نمیگم  خودتون بگید خخخخخ سلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم


خوبییییییییییییییییییییییییییین

از نظراتتون ممنونممممممممممممراستی  كیا معنی كوفت رو میدونن؟


 من میدونم ولی نمیگم  خودتون بگید خخخخخ
]]>
دخملاااااااا 2016-08-04T06:56:05+01:00 2016-08-04T06:56:05+01:00 tag:http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/93 مریم روز همه دخیا گل مبارك باشه روز همه دخیا گل مبارك باشه

]]>
كدومش؟؟؟ 2016-08-01T07:15:27+01:00 2016-08-01T07:15:27+01:00 tag:http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/92 مریم ]]> كدومش؟؟؟ 2016-08-01T07:15:09+01:00 2016-08-01T07:15:09+01:00 tag:http://dokhmaljooon.mihanblog.com/post/91 مریم ]]>